Kontaktné údaje

InCoTech, s.r.o.
A.Wágnera 2056/22
984 01 Lučenec

IČO: 45402833
DIČ: 2022981147
IČ DPH: SK2022981147
Spoločnosť zapísaná v
OR OS Banská Bystrica, odd.Sa, vložka č.17836/S

Bankové spojenie
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK35 0200 0000 0027 1761 7859

E-mail: incotech@incotech.sk
Mobil: +421 902 902 220

Napíšte nám